Brandtrappen

Brandtrappen | Vluchttrappen


In een noodsituatie kan een brandtrap van levensbelang zijn. Een brandtrap biedt mogelijkheid tot vluchten wanneer

de normale uitgangswegen geblokkeerd zijn of wanneer het te gevaarlijk is om via de gewone trap het pand te

verlaten. Brandtrappen werden vooral begin 20e eeuw volop in toegepast toen de bouwreglementen steeds

strenger werden, en brandveiligheid een belangrijk onderdeel werd bij nieuwbouw.

Eigenaren van gebouwen zijn verplicht om goede vluchtroutes binnen een gebouw aan te leggen.

Brandtrappen langs de buitenkant zijn hiervoor een geschikte oplossing daar ze niet alleen makkelijk aan te brengen

waren bij nieuwbouw, maar ook aan reeds bestaande gebouwen konden worden gemonteerd.